Cách mặc KIMONO và YUKATA


Đây là 2 clip giới thiệu cách mặc trang phục kimono và yukata truyền thống của Nhật:http://www.youtube.com/watch?v=kCZtGi21ysM&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=sEGSemM222g&feature=related