Quy chế trung tâm


QUY CHẾ TRUNG TÂM

 

ĐĂNG KÍ HỌC


 Trình độ sơ cấp: học viên phải đăngkí học với trung tâm bằng cách: đến trực tiếp trung tâm, gọi điện thoại, viếtmail, đăng kí qua website (học viên dăng kí qua các hình thức gọi điện thoại,viết mail, website cần đến đăng kí lại với trung tâm trước ngày khai giảng 1 tuần).

 

 Trình độ trên sơ cấp: học viên đăngkí lớp và hẹn lịch kiểm tra trình độ để trung tâm sắp xếp lớp học phù hợp.

 

 Luyện thi N1, N2, N3, N4: học viênđăng kí lớp luyện thi và hẹn lịch để kiểm tra trình độ để trung tâm sắp xếp lớphọc phù hợp.

 

Học viên sau khi đóng học phísẽ được trung tâm cấp thẻ học viên. Thẻ học viên có giá trị sử dụng trong thờigian khóa học đã đăng kí. (Thẻ học viên không có giá trị quy đổi ra tiền).

 


 

GÓP Ý

 

Học viên có thể góp ý vớitrung tâm theo các hình thức:

 

·       Trực tiếp góp ýkiến tại trung tâm.

 

·       Gọi điện thoại đếntrung tâm theo số điện thoại:

 

(04)37281501/62952291

 

·       Đưa ý kiến vào phầngóp ý trên website của trung tâm

 

http://www.zen-jsc.com.vn

 

BẢO LƯU


- Học viên sau khi đăng kí họcnhưng vì bận công tác, học hành… sẽ không được hoàn trả lại học phí mà sẽ đượcsắp xếp chuyển sang lớp học khác phù hợp với lịch của học viên (Nếu trung tâm sắpxếp được lớp). Thời hạn đăng kí chuyển lớp là 1 tháng kể từ ngày bắt đầu khóa họcvà học viên chỉ có thể thay đổi lớp học 1 lần đối với 1 khóa học.

 

- Thời hạn bảo lưu 06 tháng kểtừ ngày học viên thông báo và xác nhận với trung tâm. Khi học viên đăng kí bảolưu trung tâm sẽ cấp thẻ bảo lưu khóa học.

 

- Khi học viên đến đăng kí họctiếp với trung tâm cần xuất trình thẻ bảo lưu.

 

 

TRUNG TÂM NHẬT NGỮ ZEN