KHAI GIẢNG TIẾNG NHẬT THÁNG 8.2016

Trung tâm thông báo lịch khai giảng các lớp tiếng Nhật tháng 8 như sau:

STT

LỚP

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

KHAI GIẢNG

1

A1

Thứ 3 – 5 - 7

18:00 – 19:30

16/8

2

A1

Thứ 3 – 5 - 7

19:30 – 21:00

18/8

3

A2

Thứ 2-4-6

18:00 – 19:30

17/8

4

B1

Thứ 2 – 4 - 6

19: 30 – 21:00

22/8

6

Du học

Thứ 2-3-4-5-6

08:00 – 12:00

22/8

7

Du học

Thứ 2-3-4-5-6

13:30 – 17:30

29/8
Các học viên có nhu cầu đăng ký khóa học, vui lòng liên hệ qua:
1. Điện thoại: 04.37281501
2. Email nhận đăng ký khóa học: info@zen-jsc.com.vn